Biografia:

~od narodenia umelec /narodená v máji na Slovensku-Levice/

~od 5.rokov-som sa venovala grafickej technike Linoryt,pod vedením Gabriela Kosmályho st.a to počas štúdia zák.školy

~od r.1993-Stredná umelecká škola úžitkového výtvarníctva Kremnica/SK-Plošné a plastické rytie kovov /4.roky/

~od r.1998 -Vyskoká škola výtvarných umení Bratislava/SK-šperk /1.rok/

~od r.2000-permanent make-up,tattoo umelec a make-up artist /školenia a certifikáty/prax a hosťovanie aj v Grécku,Anglicku,Nórsku,Praha/

~od r.2007-mama jedného chlapca

~od r.2008-dizajny a maľby na textil

~od r.2009-modelka /výzva,skúsenosť/

~od r.2011-tvorba šperkov

~ žijem a tvorím na Slovensku  a v Grécku súčasne

 

*

 

Biography:

~since born-artist /born in May-Slovakia-Levice/

~since 5.y.old-Linocut graphics artist
~since 1993-Secondary School of Arts Kremnica/SK -Surface and plastic engraving of metal-graphics /4.years/
~since 1998-VSVU -University of Arts Bratislava/SK- jewelry /1.year/
~since 2000-tattoo artist & make-up artist /certificate/-work stays also in Greece,England,Norway,Czek Republic
~since 2007-mama of one boy
~since 2008-designer,painting by Mia Maix
~since 2009-model /challenge, experience/
~since 2011-jewelry by Mia Maix

 

~  I live and create in Slovakia  and Greece concurrently